İnsanların %90’ı yaşamda neden başarısız olur?

Carnegie Teknoloji Enstitüsü’nde 10 bin kişiye ait veriler analiz edilerek, başarının %15’inin yapılan işle ilgili bilgi ve beceri geliştirme çalışmalarına ve %85’inin de kişilik faktörlerine, insanlarla başarılı ilişkiler kurmaya bağlı olduğu görülmüştür.*

Harvard Üniversitesi Mesleki Yönlendirme Bürosu, işten atılan binlerce kadın ve erkek üzerinde bir çalışma yapmış ve görevini yapmadığı için işine son verilen her bir kişiye karşılık, insanlarla iyi ilişkiler kuramadığı için işinden olan iki kişi olduğunu ortaya çıkarmıştır.*

Bu oran, Dr. Albert Edward Wiggam’ın, “Kendi Beyninizi Araştırın” isimli makalesinde belirttiği gibi, daha da yüksek olabilir. Bir yıl içinde işinden olan 4 bin kişiden sadece % 10’unun yani 400’ünün, verilen işi yapamadıkları için işlerine son verilmiş. %90’ının yani 3.600’ünün ise, diğer insanlarla başarılı ilişkiler kurma yetisi edinememiş oldukları için işlerine son verilmiş.*

 

Her zaman söylediğimiz gibi kişilik özellikleri ve değerlerin değiştirilmesi çok zordur. Bunlar daha anne karnındayken şekillenmeye başlayan özelliklerimizdir. Bu nedenle işe alım yaparken, adayların okulları, neyi ne kadar bildikleri üzerinde çok fazla durmaktan ziyade, özellikle daha sonradan değiştiremeyeceğimiz kişilik özellikleri ve değerler üzerinden inceleme yapmamız gerekmektedir.

Amerikan Derneği Araştırmasına göre; işe alınan yanlış bir kişinin, brüt ücretinin %30 ilâ %200’ü arasında kuruma zararı olduğu ve kişilerin işe başladıktan sonra,ilk 6 ay içinde işten ayrılmalarının en büyük sebebinin, şirket değerleri ile kendi değerlerinin uyuşmamasından kaynaklandığı tespit edilmiştir.

Bir çok kurumda, işe alımlarda üzerinde durulması gereken kriterler ciddi bir şekilde tekrar gözden geçirilmelidir.

Zira kişilerin bilgi, beceri ve deneyimlerini değiştirmenin, geliştirmenin ne kadar kolay olduğu, hepimizin bildiği bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor.

Ama anne karnından ve hatta genetik özelliklerden gelen kişilik özellikleri, aile ve sosyal çevre ile oluşan değerler üzerinde çalışmak, şirket ile birlikte kişinin de çok emek ve çok enerjisini gerektirmektedir.

Kişilik faktörlerine dayalı işten çıkarmalar, Amerika’da bile bu derece yüksek iken, profesyonel iş yaşamının tamamen ikili ilişkilere dayalı olduğu bir ülke olan Türkiye’de varacağı oranı tahmin etmek çok güç olmasa gerek.

 

Işe alım, oryantasyon, işten çıkarma maliyeti, pozisyonun boş kalma maliyeti derken, işe alımlarda adayların kişilik özellikleri ve değerlerinin incelenmesi, sorgulanması ve iyi analiz edilmesinin ne kadar önemli olduğu ve bu konuda insan kaynakları profesyonellerinin ne derece sorumlu olduğu gözler önüne serilmektedir.

*Kaynak: How to Have Confidence and Power, Les Giblin

Share Button