Et tekrar-ı bilahzen…

From: : İK Uzmanı

To: Herşeyi Bilirim GMY

Subject: SGK Girişi

Aşağıda bilgilerini verdiğim kişinin sigorta girişini yapar mısınız?

Dokümanları da ekte bilgilerinize sunulmuştur.


From: Herşeyi Bilirim GMY

To: İK Uzmanı

Subject: SGK Girişi

Yapamam


From: : İK Uzmanı

To: Herşeyi Bilirim GMY

Subject: SGK Girişi

Neden?


From: Herşeyi Bilirim GMY

To: İK Uzmanı

Subject: SGK Girişi

Et tekrar-ı bilahzen

Velev kani yüz eksen

Türkçesi 180 kez de tekrarlasan sonuç değişmez.

Sigorta girişinin yapılabilmesi için yeterli bilgi yok


From: : İK Uzmanı

To: Herşeyi Bilirim GMY

Subject: SGK Girişi

Eksik nedir hemen göndereyim.


From: Herşeyi Bilirim GMY

To: İK Uzmanı

Subject: SGK Girişi

Ben söyledikten sonra ne kıymeti kaldı ki

Share Button