Organizasyonel Gelişim Uzmanı Ne İş Yapar?

İnsan Kaynaklarının yeni alanlarından biri olan Organizasyonel Gelişim Uzmanı, kurumun organizasyon geliştirme ve iş değerlendirme alt süreçlerinden sorumludur. Genel olarak insan kaynaklarının organizasyon yönetimi, insan kaynakları planlaması, performans değerlendirme ve kariyer yönetimi süreçleri ile yakından ilgilidir.

Kurumun iş tasarımını yapar, iş tanımları, analizleri ve işlerin derecelendirilmesi ile ilgilenir. Birimlerin insan kaynağı ihtiyacını belirler, norm kadroları oluşturur, organizasyonel yapılanma ile ilgili konularda projeler geliştirir, organizasyonun stratejik hedeflerini geliştirmede yardımcı rol oynar. Kurumun yeniden yapılanma ve organizasyon değişikliği süreçlerinde aktif rol alır.

Tüm görev tanımlarının çıkarılması, rol ve sorumluluklarının belirlenmesi, yetkinliklerinin tanımlanması organizasyonel gelişim uzmanlarının görevleri arasındadır. Organizasyonel değişiklikler, yeniden yapılanma süreçlerinde ihtiyaç duyulan işlerin tasarımı, analizi ve buna bağlı olarak görev tanımlarının hazırlanması gerekirse yenilenmesi rol, sorumluluk ve yetkinliklerin güncellenmesi ile ilgili tüm süreçleri yürütür.

Tüm bunlarla birlikte iç politika, prosedür ve standartların oluşturulması ve uygulamaya alınması süreçlerini yürüten Organizasyon Gelişim Uzmanları aynı zamanda, iş yükü ve iş gücü analizlerini yaparak; norm kadro, geçici kadro ve mevcut kadro dengesinin oluşturulması ve kadro yönetimi işlerinde de aktif rol alır.

Kariyer yönetimi ile olan bağı da; terfi sistemleri ve ödül disiplin süreçlerinin tasarımı ve uygulanması ile başlayan, yeteneklerin elde tutulması için gerekli olan faaliyetlerin yürütülmesine kadar uzayan bir dizi süreç nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Yetenek yönetimi uzmanlarının kariyer hedefi, genel olarak organizasyonel gelişim uzmanlığıdır.

İş analizleri ve iş değerleme süreçlerinde uzman olmaları Organizasyonel Gelişim Uzmanlarının; ücret değerleme, ücret sistemlerini oluşturması veya yapılan çalışmalarda aktif rol alması beklentisini de beraberinde getirir.

Kurumun yetkinlik haritalarını oluşturduğu gibi aynı zamanda hedeflerini ve hedef başarım göstergelerini de (KPI) oluşturan kişiler, Organizasyonel Gelişim Uzmanlarıdır.

Performans değerlendirme süreçlerinin sorumlusu olan Organizasyonel Gelişim Uzmanları, kurumun genel olarak yetkinlik düzeyini belirler, değerlendirir, kurum stratejilerine uygun olarak hedeflenen yetkinlikleri belirleyerek aradaki farklar için gerekli olan eğitim ve gelişim aktivitelerini düzenler, terfi, tayin ve nakil kararlarına destek sağlar. Genel olarak öncelikle performans değerlendirme sistemleri tasarlayıp, kurumlarında uygulamaya alan kişilerin kariyer hedefi, Organizasyonel Gelişim Uzmanlığıdır.

Bazı kurumlarda işveren markası çalışmaları ve kurumsal iletişimden de sorumludurlar. Bu konu ile ilgili detayları İnsan Kaynaklarında Çalışmak İstiyorum, Ne Yapmalıyım?  yazı dizisinin diğer bölümlerinde anlatacağım.

İnsan kaynakları planlaması, organizasyonel süreçlerin devamlılığı, performans ve yetenek yönetimi süreçlerine hakim olması gereken Organizasyonel Gelişim Uzmanlarının; analitik düşünme, araştırma, raporlama, etkin iletişim, planlama, organizasyon ve yönetim yetkinliklerinin olması ve mevzuat, süreç analizi, insan kaynakları politika ve prosedürleri bilgisine sahip olması ve dünyadaki uygulamaları takip etmesi, sürekli kendini geliştirmesi gerekir.

Organizasyonel Gelişim Uzmanı olmak için öncelikle, yukarıda da söylediğim gibi, performans değerlendirme uzmanlığı, yetenek yönetim uzmanlığı gibi deneyimleri elde etmiş olmak gerekir.

İnsan Kaynaklarının yeni alanlarından biri olan Organizasyonel Gelişim Uzmanı, kurumun organizasyon geliştirme ve iş değerlendirme alt süreçlerinden sorumludur. Genel olarak insan kaynaklarının organizasyon yönetimi, insan kaynakları planlaması, performans değerlendirme ve kariyer yönetimi süreçleri ile yakından ilgilidir.

Kurumun iş tasarımını yapar, iş tanımları, analizleri ve işlerin derecelendirilmesi ile ilgilenir. Birimlerin insan kaynağı ihtiyacını belirler, norm kadroları oluşturur, organizasyonel yapılanma ile ilgili konularda projeler geliştirir, organizasyonun stratejik hedeflerini geliştirmede yardımcı rol oynar. Kurumun yeniden yapılanma ve organizasyon değişikliği süreçlerinde aktif rol alır.

Tüm görev tanımlarının çıkarılması, rol ve sorumluluklarının belirlenmesi, yetkinliklerinin tanımlanması organizasyonel gelişim uzmanlarının görevleri arasındadır. Organizasyonel değişiklikler, yeniden yapılanma süreçlerinde ihtiyaç duyulan işlerin tasarımı, analizi ve buna bağlı olarak görev tanımlarının hazırlanması gerekirse yenilenmesi rol, sorumluluk ve yetkinliklerin güncellenmesi ile ilgili tüm süreçleri yürütür.

Tüm bunlarla birlikte iç politika, prosedür ve standartların oluşturulması ve uygulamaya alınması süreçlerini yürüten Organizasyon Gelişim Uzmanları aynı zamanda, iş yükü ve iş gücü analizlerini yaparak; norm kadro, geçici kadro ve mevcut kadro dengesinin oluşturulması ve kadro yönetimi işlerinde de aktif rol alır. Kariyer yönetimi ile olan bağı da; terfi sistemleri ve ödül disiplin süreçlerinin tasarımı ve uygulanması ile başlayan, yeteneklerin elde tutulması için gerekli olan faaliyetlerin yürütülmesine kadar uzayan bir dizi süreç nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Yetenek yönetimi uzmanlarının kariyer hedefi, genel olarak organizasyonel gelişim uzmanlığıdır.

İş analizleri ve iş değerleme süreçlerinde uzman olmaları Organizasyonel Gelişim Uzmanlarının; ücret değerleme, ücret sistemlerini oluşturması veya yapılan çalışmalarda aktif rol alması beklentisini de beraberinde getirir.

Kurumun yetkinlik haritalarını oluşturduğu gibi aynı zamanda hedeflerini ve hedef başarım göstergelerini de (KPI) oluşturan kişiler, Organizasyonel Gelişim Uzmanlarıdır.

Performans değerlendirme süreçlerinin sorumlusu olan Organizasyonel Gelişim Uzmanları, kurumun genel olarak yetkinlik düzeyini belirler, değerlendirir, kurum stratejilerine uygun olarak hedeflenen yetkinlikleri belirleyerek aradaki farklar için gerekli olan eğitim ve gelişim aktivitelerini düzenler, terfi, tayin ve nakil kararlarına destek sağlar. Genel olarak öncelikle performans değerlendirme sistemleri tasarlayıp, kurumlarında uygulamaya alan kişilerin kariyer hedefi, Organizasyonel Gelişim Uzmanlığıdır.

Bazı kurumlarda işveren markası çalışmaları ve kurumsal iletişimden de sorumludurlar. Bu konu ile ilgili detayları serinin diğer bölümlerinde anlatacağım.

İnsan kaynakları planlaması, organizasyonel süreçlerin devamlılığı, performans ve yetenek yönetimi süreçlerine hakim olması gereken Organizasyonel Gelişim Uzmanlarının; analitik düşünme, araştırma, raporlama, etkin iletişim, planlama, organizasyon ve yönetim yetkinliklerinin olması ve mevzuat, süreç analizi, insan kaynakları politika ve prosedürleri bilgisine sahip olması ve dünyadaki uygulamaları takip etmesi, sürekli kendini geliştirmesi gerekir.

Organizasyonel Gelişim Uzmanı olmak için öncelikle, yukarıda da söylediğim gibi, performans değerlendirme uzmanlığı, yetenek yönetim uzmanlığı gibi deneyimleri elde etmiş olmak gerekir.

Share Button