Dijital Çağ Geldi…

Dünyanın tüm gelişmeleri, teknolojik ve bilimsel sıçramaları hep zor günlerde insanın ayakta kalma mücadelesi sonucunda meydana gelmiştir.
İnsanlık, zorlukları aşmak için, konfor alanından çıkmak zorunda kalmış, daha fazla araştırma yapmış, odak noktasını ona göre belirlemiştir. Burada tek tek saymakla bitmez ama beni ilgilendiğim konu itibari ile, en çok Hitler sonrası, toplum psikolojisi, algı yönetimi alanındaki araştırmalar ve gelişmeler etkilemiştir.
Bugünlerde de zor dönemlerden geçiyoruz, eminim pandemik psikolojisi ile ilgili araştırmalar, yayınlar artacaktır.

Ama daha kısa vadede, evden çalışmaya hızlıca geçişimiz ile dijital dünyanın gerektirdiği yetkinlikler bizleri etkileyecek gibi duruyor. Zaten bu yetkinliklere sahip miyiz, yoksa edinmek için oldukça uzun bir yol kat etmemiz mi gerekecek? Günün sorusu bu olacak!
Sanırım adı üstünde dijital dünyanın gerektirdiği yetkinliklere, dijital hızda geçiş yapabilenler bu süreci daha az hasarla atlatacaklar.

Dijital çağın yetkinliklerinde doğal olarak ilk sırayı her devrin yetkinliği olan iletişim becerilerine veriyorum;
Ama bu sefer, okuma, okuduğunu anlama, konuşma, kendini ifade edebilme ve yazmanın içinde bulunduğu geleneksel iletişim becerilerine, sosyal medya iletişim becerilerini de eklememiz gerekir. Artık, ürün tanıtımından, satışa, eğitimden toplantılara, fikirleri geniş topluluklara ulaştırma, paylaşma, geri bildirim alma, diğerlerini sürece dahil etme ve diğer eğilimleri ve fikirleri analiz edebilme, algı yönetimi ve sosyal medya okur yazarlığı becerisi günümüzün en önemli yetkinlikleri arasına girdi.

Eğer dijital bir çağdan bahsediyorsak, elbette ki, tüm örgün eğitim birimlerinden ayrı olarak; bilmemiz gerekenin ne olduğu ve bu bilgiyi nerede bulacağımız konusunda da bağımsız öğrenme yeteneğine sahip olmamız gerekir. Tüm örgün eğitim kurumlarından farklı diyorum çünkü hızlı gelişen dijital dünyada, bilgi edinmek süregelen bir davranıştır, bilgi sürekli değişmektedir. Üstelik sadece akademik bilgi değil yeni araçlar, yeni yöntemler ya da yeni bilgiye sahip yeni insanların kim olduğunu öğrenmek de bu bağımsız bilgiye ulaşabilme becerisinin kapsamına girer.

Ve bu süreçte etik ve sorumluluk bir insanın güven oluşturabilmesi için gerekli iken, dijital çağda bu daha da önem kazanmaktadır. Özellikle gayri resmi sosyal ağlarda iş yapabilmeniz, bilgiye ulaşabilmeniz için gerekli bir beceridir ki aynı zamanda ekip çalışması için de en çok aranan yetkinliktir.
Artık bilgi çalışanları bağımsız veya küçük şirketlerde çalışsalar da, büyük ölçüde işbirliğine ihtiyaçları olduğu aşikar. Özellikle, bilgi çalışanlarının meslektaşları, müşterileri ve ortakları, birlikte sanal olarak ve uzaktan nasıl çalışacaklarını bilmeleri gerekir.
Bilgi, problem çözme ve uygulamanın bir araya getirilebilmesinin başarısı, iyi ekip çalışmasına ve esneklik becerilerinin iyi olmasına bağlıdır.

Bununla birlikte bana kalırsa tüm zamanların en önemlisi diye nitelendirdiğim eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, özgünlük, strateji oluşturma gibi düşünme becerilerine yönelik yetkinlikler dijital çağın olmazsa olmaz gerekleri olduğunu her geçen gün örnekleri ile ortaya koymakta. Bu saydıklarım bilgi toplumlarının en önemli ihtiyaçları aslında. Eğer dijital çağa ayak uydurmak istiyorsak, genelde yönetim pozisyonlarına atfedilen bu yetkinliklerin artık her düzeydeki çalışanların ihtiyacı olduğunu da bilmemiz gerekir. Özellikle de insan ile ilgilenen tüm mesleklerde, ihtiyaçları belirleyebilmek, tanımlayabilmek, uygun çözümler bulabilmek için bu düşünme becerilerinin en üst seviyede olması gerekir.

Ve elbette dijital çağda, dijital beceriler çok önemli. Artık bilgiye dayalı etkinliklerin çoğu büyük ölçüde teknolojinin kullanımına bağlı. Bilgiye ulaşabilmek için gerekli bilgisayarların, yeni teknolojilerin nasıl kullanılacağını bilenler bu yarışı diğerlerinden daha önde bitirecekler. Bu nedenle dijital teknolojinin kullanımının, bilgi ile bütünleştirilmesi ve değerlendirilmesi gerekir.
Teknolojiyi bilgi ile bütünleştiriyoruz ama ya bilgiyi yönetebiliyor muyuz? Yoksa artık son yıllarda olduğu gibi bilgi başıboş geziniyor ve o mu bizi yönetiyor?

Dijital dünyanın en önemli yetkinliklerinden bilgi yönetiminde bilgi aslında; -iletişim becerilerinde çok kısa değindiğim gibi- sadece yeni araştırmalar, yeni gelişmeler, yeni fikirler veya yeni uygulamaların hızla yayılmasıyla değişmez aynı zamanda bilginin güvenilirliği veya geçerliliği açısından da büyük bir değişime uğrayabilir. Bilgi yönetimi bu açıdan çok önemlidir. Hepimiz her konuda bilgi sahibi olamayacağımız gibi, kendi uzmanlık alanımızda da her detayı bilemeyebiliriz ama aradığımız bilgiyi bulma, değerlendirme, analiz etme, uygulama ve yayma becerileri hayat boyu kullanmamız gereken en önemli yetkinliklerimiz arasında olacaktır.

Artık, ülke olarak konfor alanımızdan çıktık ve dijital çağa hızla geçtik, bundan sonra yeni bir iş anlayışı hakim olacak, işverenlerin daha esnek olacağı, çalışanlarına daha fazla güveneceği, çalışanların da sorumluluklarının ve öz disiplinlerinin bilincinde olduğu, daha farklı daha esnek, daha motivasyonu yüksek farklı bir çalışma hayatına adım atıyoruz.

Share Button