2020 yöneticiler için kabus mu? yoksa…

Forbes Magazine, yaptığı bir araştırmada 2020 yılının çalışanlarının beklentilerine ışık tutuyor.

Şu bir gerçek ki, 2020’ler, değişime direnen yöneticilerin ve insan kaynaklarının kabusu olacak…

En yüksek eğitime sahip ve kültürel çeşitliliği olan fakat geleneksel hiyerarşik yapı ve bürokrasiden nefret eden, devamlı iş değiştiren çalışanlar…

2020 çalışanlarının tek cümle ile tarifi…

Haydi gelin 2020’lerde çalışanlar için neler önemli olacak hep beraber bakalım;

Şirket vizyonu

Araştırmalara göre, 2020 çalışanları için şirket vizyonu en önemli noktalardan biri… 2020 çalışanları, yaptığı işin önemini ve bütünde neleri etkilediğini bilmek isteyecek. Kendilerinin şirket içindeki yerlerini, değerlerini anlamalarına yardımcı olmak, şirketlerin stratejileri arasında önemli bir yer alacak. 2020 yönetimleri, stratejik kararları netleştirmeli, planlarını açıklamalı ve çalışanlarının bu planlar içerisinde nerede olduklarını göstermeliler.

Başarılı şirketler; çalışanlarını, şirket stratejileri içerisindeki yerleri ve amaçlarını bilmelerine yardımcı olanlardan çıkacak. 2020 çalışanları, büyük resmin içerisinde kendini konumlandırmaya ve net olarak bunun için ne yapacağını duymaya ihtiyacı olan bir kuşak. Şirketler eğer, çalışanlarına resmin tamamını net olarak gösterebilirlerse, onlarla anlamlı bağlar kurabilecekler ve verimli, şirketlerine bağlı çalışanlara sahip olacaklardır.

Toplum hizmeti

2020’lerde çalışanlar için; muhtaç insanlara yardım (%21), yüksek ücretli kariyer planlarından (%15) daha öncelikli olacak. Çalışanlar, şirket kaynaklarını ve zamanlarını sosyal bilinçlerini kullanabilecekleri fırsatlar yaratacak şekilde kullanabilmeyi isteyecekler. Tercihleri de, bu fırsatları da sağlayabilecek şirketler olacak.

Kariyer yolları ve unvanlar

2020 çalışanları, özellikle, kariyerlerini geliştirmekte çok daha istekli olacaklar. Bunun yanı sıra, 3 ya da 5 senede bir terfi almak konusunda oldukça isteksiz olacaklardır. Bu nedenle, 2020’nin işyerlerinde kariyer basamakları ve bunlara bağlı unvanlarda geliştirmeler yapılması konusunda insan kaynakları birimlerine çok önemli görevler düşecek. Zaten, gelişmiş eğitimleri ve edindikleri tecrübeler sayesinde, kariyer yollarının genişlemesine ve terfi olanaklarının farklılaşmasına, çeşitlenmesine yol açacak bu kuşak, kariyer yolları gelişmemiş ve dar olan bir şirkette zaman kaybetmek istemeyecektir.

Teşvik ve düzenli geri bildirim

2020 yılı çalışanları günümüzde olduğundan çok daha hızlı bir şekilde geri bildirim almak isteyecek. Kendini geliştirmeyen 2020 yöneticilerinin en çok karşılaştıkları ve zorlandıkları durum; çalışanlarının başından itibaren iyi çalıştığını gözlemlemek ve hızlı bir şekilde geri bildirim vermek, olacaktır. Bu nedenle de elbette yöneticiler ile çalışanları arasındaki iletişim kanalları devamlı açık olmalıdır. Bu kuşak, yersiz ödüllendirmelere muhtaç olan bir kuşak olarak adlandırılsa da, fark edildiklerini bilmek için istedikleri motive edici faaliyetler aslında “teşekkürler”, “başarılar”, “tebrik ederim” demekten ibaret olacak. Aslında “bedava” olan bu motivasyonel faaliyetler, takdir sözlerine alışık olmayan yöneticilerin de kendilerini geliştirmelerini gerektirecek.  Neyi nasıl yapacakları, kendilerini nasıl geliştirebileceklerini bilmeleri için iletişim kanallarının her zaman açık olması ve işin başından beri onları izliyor olmak, önemli yöneticilik faaliyetleri arasına girecektir.

Daha fazla esneklik

İş-yaşam dengesi 2020 çalışanları için  daha da önem kazanacak. Bu, teknoloji ve anlayış kuşağı, internet bağlantıları sayesinde, her yerden her işi yapabilecek konuma gelecekler. Bu kuşağı saatler boyunca bir masanın başında iş yaparken göremeyeceğiz. Bu nedenle, şirketler, bilgi güvenliği, tatil günleri planlama, proje planları, performans göstergeleri gibi, her yerden her zaman iş yapan çalışanlar için yeni politikalar ve süreçler geliştirmek zorunda kalacaklar.

Eğitim ve profesyonel gelişim

2020’lerde çalışanlar, ilerleme ve gelişime aç olacaklar. Esnek projelerde görev almalarını sağlamak, yabancı konuşmacılar getirmek veya liderlik konferanslarına göndermek; özellikle ilgi çekici ve yetkinliklerini geliştirici faaliyetler olarak, 2020 yılı çalışanları için insan kaynakları birimlerinin gündeminde olacak.

Kişisel projeleri için zaman vermek

Şirketler; kendi istedikleri kişisel projelerde düzenli çalışmalar yapabilmeleri için, 2020 yılı çalışanlarına zaman sağlayacaklar. Başarılı şirketler, seçtikleri projelerde çalışmaları için çalışanlarına zaman veren, bu konuda onları destekleyen şirketler, olacaktır. Yaratıcı olmak, inisiyatif almak ve kendi başlarına bir şey üretmek çalışanların, şirketlerine bağlılığını sağlayacağı gibi, aynı zamanda şirket içerisindeki inovasyonu da artırıcı faaliyetlerin oluşmasına sebep olacaktır.

Kısacası 2020’ler, artık insan kaynakları çalışanlarını, daha stratejik kararlar alma, var olan politika ve süreçlerin değişimi, çalışanları elde tutmak için daha fazla motivasyonel uygulama, farklılık ve yaratıcılık bekliyor. Bu nedenle, önemli rutin işlerin devamlılığı için gerekli olan sistemlerin, artık 2020’li yıllarda kurulmuş ve işliyor olması önemli. İnsan kaynakları çalışanları artık, operasyonel işlemler için harcayacağı enerji ve zamanını, şirketi değişime itecek güç olmak için harcayacaklardır.

2020’leri, şirketler için kabusa veya büyük bir güce çevirmek; yöneticilerin ve insan kaynaklarının elinde olacaktır.

Share Button