Hawthorne Araştırmaları ve Etkisi

Yıl 1924 Yer Western Electric Company, Hawthorne tesisleri, Chicago… Elton Mayo, 8 yıl sürecek ve sonuçları çok tartışılacak olan “Hawthorne Araştırmaları”na başlar. Tek isteği fizyolojik ve ekonomik değişkenlerin çalışanların davranışlarına nasıl yansıdığını öğrenmektir. Bu kapsamda 6 farklı araştırma yapar. Bu araştırmaların hepsini detaylı olarak anlatmayacağım ama genel olarak amaç ve sonuçlarını vermek istiyorum. İlk deney; merak ettim bu yazıyı…

Share Button

Çalışma Hakkında Genel Bilgi

Kişi-çevre uyumu örgütsel psikolojinin önemli kavramlarından biridir. Kişilerin çalıştıkları örgüt, yaptıkları iş, içinde bulundukları takımın üyesi olan çalışma arkadaşları ve işi öğrendikleri, geri bildirim aldıkları yöneticileri ile olan uyumları, kişilerin kendileri açısından olduğu kadar örgütler açısından da önemli bir yere sahiptir. Örgütsel psikoloji alanında uyum ile ilgili yapılan araştırmalarda çevre uyumunun; iş doyumu, örgütsel vatandaşlık merak ettim bu yazıyı…

Share Button

Kişi Çevre Uyumu Nedir

Kişi-Çevre Uyum Modeli örgütsel davranış, endüstri ve örgüt psikolojisi ve insan kaynakları yönetimi ile ilgili yapılan araştırmalarda merkezi bir yer tutmaktadır (Edwards, Caplan ve Van Harrison, 1998). Kişi-çevre uyumu modeline ait araştırmalar, kişilerin tutumları ve davranışlarının çevreden etkilendikleri varsayımı ile başlamıştır (Chatman, 1989; Muchinsky ve Monahan, 1987; Ostroff ve Schulte, 2007). Davranış teorileri ile etkileşime merak ettim bu yazıyı…

Share Button

Kişi Örgüt Uyumu Nedir

Kişi-çevre uyumunu oluşturan temel boyutlardan biri olan kişi-örgüt uyumu, yapılan araştırmalarda değerler ve hedefler olarak iki açıdan incelenmiştir (Chuang ve Sackett, 2005). Kişi-örgüt uyumu ile ilgili 46 ampirik araştırmayı inceleyen Piasentin ve Chapman (2006), bu araştırmaların %78’inin değer, %20’sinin de hedef uyumunu kapsadığı bulgusuna ulaşmışlardır. Kişi-örgüt uyumu araştırmalarının temeli olan değerler; çeşitli durumlarda doğru-yanlış, iyi-kötü, merak ettim bu yazıyı…

Share Button