Araştırmalara Göre İş Arkadaşlarınızla…

Çalıştığımız organizasyonlar, bireylerden oluşur ve bireyler yeteneklerini, enerjilerini ve bilgilerini birleştirerek birbirleriyle bağlantılı hale gelir ve grupları oluştururlar.

İçinde bulunduğumuz gruplar, bizlere profesyonel bir kimlik kazandırır, sosyal etkileşim ihtiyacımızı karşılar ve ilişkilerimizin gelişmesine katkıda bulunur. İş ortamına uygun davranışların kurallarının oluşmasında rol oynayan etken, içinde bulunduğumuz gruplardır.
Gruplar arasındaki ilişkide en kuvvetli faktör, bireysel değerlerimizdir. Bir başka deyişle değerler; güven, sadakat, ortak hedefler ile benzer tutum ve davranışlar gibi bir çok özelliği içinde barındıran grup bağlılığının bir parçasıdır. Grup bağlılığı ile ilgili yapılan araştırmalarda; grup üyeleri arasındaki benzerliğin grup bağlılığını artırdığı görülmüştür.

Basit şekilde açıklayacak olursam; kendime benzer biri, daha önceden grup içinde kabul görmüş, demek ki benim özelliklerim grup içinde kabul gören olumlu özellikler. O zaman bana benzeyen kişi de, ben de toplum içinde kabul gören olumlu benzer özelliklere sahip kişileriz. Grup içinde kabul görmek, ve bana benzer kişi ile iyi bir iletişim kurmak, kendime olan saygımı da artırıyor. Ve kendimi daha zeki ve bilgili buluyorum.  Benzerlik, başkalarının davranışlarını tahmin etmeme yardım ediyor. Ve bu benim aynı zamanda tehlikeli olan ile olmayanı da ayırabilmemi sağlıyor. Bana benzeyen kişi, tehlikeli, bilinmedik değildir.  Kendimi iyi bildiğime göre, o da iyi biri. Bu benzerlik diğer kişi ile aramdaki iletişimi de kolaylaştırıyor, grup içinde yer almamı ve sosyal bütünleşmeyi teşvik ediyor.

Ayrıca, içinde bulunduğumuz gruptaki üyelerin sahip oldukları özelliklerin, kendi özelliklerimizle benzer olduğunu düşünürüz, böylece kendimiz ile aynı özellikleri taşıyan kategoriye yerleştirdiğimiz kişilerden daha fazla etkileniriz.

Yapılan çalışmalarda bir organizasyon içinde, benzer değerler ve özelliklere sahip olan kişilerin birbirleri ile özdeşleşme düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüş. Bulunduğumuz gruptaki kişiler ile; benzer tutum, kişilik, değer ve hedefleri paylaşıyorsak, iletişim seviyesi en yüksek grubun içindeyiz demektir.

Bir organizasyonda grubun birbiri ile daha çok etkileşimde bulunduğu ve grup paylaşımlarının yüksek olduğu gruplar, grup hedeflerini kabul edip hedefler doğrultusunda çalıştıklarından, grup bağlılığı düşük bir gruba göre daha mutlu ve verimlidirler.

Anlayacağınız bireysel olarak hedef birlği olan gruplarda, kendilerine verilen hedefler kabul etmeleri ve bu hedefler yönünde çalışmaları çok daha kolay olacaktır. Bu sözüm insan kaynaklarında, hedeflerle performans değerlendirme yapmaya çalışanlara… Siz yukarıdan onlarla uyumsuz hedefleri dikte ettirdiğinizde, bir türlü o hedeflerin neden gerçekleşmediğini anlayamıyorsunuz ya, işte cevabı ortak hedef birliği yaratabildiğiniz gruplarda…

Benzerlikten bahsediyoruz ama arada verdiğim ip uçları dışında ne tür benzerlik olduğundan pek bahsetmedik. Ama detaylı bir araştırma yaparsanız; birinci sırada değerler, daha sonra hedeflerin benzerliğinin tüm bu anlattıklarımda çok etkili olduğunu görürsünüz. Bu ikisinin ardından da kişilik, yetenekler, beceriler hatta yaşam ve çalışma tarzlarının az da olsa etkili olduğu görülmüş.

Bu benzerlik konusu daha aday işe başlarken çalışan bir formül…Yani adaylar da, kendine benzer özelliklere sahip olan organizasyonlarla ilgilenir ve bu organizasyonlar tarafından istihdam edilirler.

Peki, kişiler arası, değerler, hedefler, kişilik özellikleri,  yaşam ve çalışma tarzları benzerliğinden organizasyonlar ne elde edecek?

Kişiler işlerinden daha fazla tatmin olacaklar. Bu da kişilerin işten ayrılma oranını düşürecek.

İnsan ilişkileri ve grup davranışları daha ılımlı seyredecek. Olumlu iş davranışları gelişecek. Özellikle takım birliği yüksek oranda artacak. Bilgi paylaşımı daha da artacak. Çalışanın sesi olumlu yönde yükselecek.

Çalışanların yüksek seviyede iş doyumu olmasının etkisi ile iş performansları da olumlu yönde artacak.

Kısacası, insan kaynakları olarak, işe alacağınız adayın değerleri ve hedefleri içinde bulunacağı grubun değer ve hedeflerine ne kadar benzerlik gösterirse, o grup içerisinde uyum o derece yüksek olacak.

Share Button