Voltaire demiş ki…

From: : İK Müdürü

To: Herşeyi Bilirim GMY

Subject: İzin Kullanımları Hakkında

Kanun ………olmasına rağmen şirket olarak iyi niyet gösterip izinlerin ……….şeklinde kullanması hakkında yönetim olarak bir mutabakata varmamız gerekmektedir.

Örnek oluşturacağından şirket yönetimi olarak bu tür durumlar için bir strateji belrlemekte fayda var.


From: : Herşeyi Bilirim GMY

To: İK Müdürü

Subject: İzin Kullanımları Hakkında

Kötü örnek oluşturur, çalışan bunu kullanır, hukuki dayanağı olduğunu da sanmıyorum.


From: : İK Müdürü

To: Herşeyi Bilirim GMY

Subject: İzin Kullanımları Hakkında

Ben bu tür bir uygulamanın kötü örnek oluşturacağı ve hukuki dayanağı olmayan bir uygulama olduğu düşüncesine katılmıyorum. Kaldı ki, dayanaklarını da size ekteki dokümanda sundum.


From: : Herşeyi Bilirim GMY

To: İK Müdürü

Subject: İzin Kullanımları Hakkında

Vallaha düşünceye katılmamaya saygı duyarım 🙂 Voltaire de “Siz’inle hiç bir zaman aynı fikirde olmayacağım ama, Siz’i sonsuza kadar dinleyebilirim” demiş muhatabına 🙂

Share Button